Događanja

Edukacija o štetnosti pušenja i primopredaja EKG uređaja

Ravnatelj Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana,  Izv. prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić održao je učenicima naše škole predavanje o štetnosti pušenja sa svrhom prevencije i osvještavanja mladih o utjecaju pušenja na njihovo zdravlje, izgled, dugovječnost i dr.

Ravnateljica Željka Frković u ime škole preuzela je darove poliklinike Srčana, sliku fraktala te EKG uređaj, koji će učenici i nastavnici koristiti u projektu koji smo pokrenuli u suradnji sa zaposlenicima poliklinike Srčana.