Događanja

10. Festival prava djece – Inkluzivna projekcija i panel rasprava

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator 25. listopada 2018. godine organizirala je u kinu Tuškanac Inkluzivnu projekciju i panel raspravu u kojoj su sudjelovali I naši učenici. Aktivnost se sastojala od gledanja filma Duboki rezovi i rasprave učenika i stručnjaka nakon odgledanog filma. Kako bi ova aktivnost bila dostupna svim učenicima, film je prilagođen za osobe s oštećenjem sluha (putem standardiziranih titlova) i osobe s oštećenjem vida (putem audio-deskripcija). Na taj način želi se ostvariti prava integracija djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti koje promiču medijsku pismenost. Razvijanje kulture dijaloga kroz organiziranje ciljanih projekcija oko kojih mladi raspravljaju doprinosi odgoju nove publike i njihovog kritičkog promišljanja.