Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje siječanj – veljača 2023.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 17. veljače 2023., u učeničku referadu dostave:
– popunjen obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2023.,
– privolu (suglasnost) roditelja,
– preslike markica za siječanj i veljaču,
– preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
– presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika.
Napominjemo da se markice za veljaču mogu kupiti već od 25. siječnja 2023.
Obrazac za povrat i privole za roditelje možete pronaći u nastavku obavijesti i ispred učeničke referade.
Nakon navedenog datuma možete dostaviti zahtjev za povrat samo ukoliko postoje opravdani razlozi za navedeno odnosno dugotrajni opravdani izostanak učenika iz škole (npr. bolest učenika) zbog kojeg nije mogao donijeti potrebnu dokumentaciju, a uz zahtjev trebate dostaviti obrazloženje, najkasnije do 20. ožujka 2023.

Obrazac za povrat sredstava


Preuzmi (.doc)

Suglasnost roditelja


Preuzmi (.doc)