Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan-listopad 2018.

Posted on

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 17. listopada 2018., u učeničku referadu dostave: popunjen obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2018., privolu (suglasnost) roditelja, preslike markica, preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza, presliku potvrde o IBAN-u i dokaz […]

Natječaji za stipendije Grada Zagreba

Posted on

Na web stranici Grada Zagreba objavljen je Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost učenicima za školsku godinu 2018./2019. i Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine učenicima za školsku godinu 2018./2019. Obrasci molbi nalaze se na www.zagreb.hr → izbornik → demografija→ obrasci. Natječaji su otvoreni do […]

Obavijest za uplatu povećanih troškova obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.

Posted on

U nastavku obavijesti nalazi se ogledni primjerak uplatnice po kojoj plaćate povećane troškove obrazovanja (učenički fond – 100,00 jednokratno) za školsku godinu 2018./2019. i ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora o participaciji roditelja/skrbnika u povećanim troškovima obrazovanja. Napominjemo da su učenici prvih razreda uplatili učenički fond prilikom upisa, učenici dvojezičnih razreda plaćaju prema […]

Novi raspored sati

Posted on

Objavljen je novi raspored sati koji vrijedi od ponedjeljka, 1. listopada 2018. Izbornik: Nastava –> Raspored sati poveznica http://deseta.edupage.org/timetable/

Upitnik o interesu učenika za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Posted on

Poštovani učenici, roditelji, u svim srednjim školama, gimnazijama u Gradu Zagrebu u školskoj godini 2018./2019. postoji mogućnost nastave na određenom jeziku nacionalnih manjina u RH. Nastava se održava po modelu C redovnog odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske i uključuje učenja jezika i kulture dotične manjine. Ocjene se upisuju u pedagošku dokumentaciju. Nastava je namijenjena svim zainteresiranim […]

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Posted on

Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_76_1554.html Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinancirani prijevoz dužni su potvrdu ispuniti u dva primjerka, ovjeriti ih u učeničkoj referadi te nakon ovjere prijevoznika vratiti jedan primjerak u učeničku referadu. Uputa o […]

Izborna nastava 2. razredi

Posted on

Raspored učionica izborne nastave za 2. razrede: Razred Profesor Predmet Broj učenika Učionica 2.CDE Božanić, Cvjetanka Španjolski jezik početni 11 318 2.AC Kuljiš, Magda Španjolski jezik proširenje 16 430 2.BC Crnković Kranjčec, Sandra Talijanski jezik proširenje 27 404 2.ACDE Stojanov, Marijana Sociologija 15 316 2.ABDE Rukavina, Marina (zamjena Grgurić, Ines) Kemija 20 317 2.ABCDE Romić, […]

Ispostavljanje sufinanciranih pretplatnih i priključnih karata za učenike srednjih škola za rujan 2018.

Posted on

Učenici srednjih škola koji koriste sufinancirani prijevoz vlakom i imaju pametnu karticu iz prethodne školske godine (2017/18.), do izrade novog profila za školsku godinu 2018/19. i prikupljanja potrebne dokumentacije (potvrde školske ustanove), prevozit će se temeljem postojeće pametne kartice do uključivo 16. rujna 2018. godine.   Učenici prvih razreda ili učenici koji prvi put koriste […]