1.B

Školslka godina 2018./2019.

 

1 Deana Bakić
2 Leo Brčina
3 Ema Budak
4 Una Corazza
5 Paula Cvitan
6 Dora Držanić
7 Iris Glavaš
8 Lana Jovetić
9 Eva Jurković
10 Karla Kadoić
11 Sara Kopi
12 Pavel Kružić
13 Marija Ljubičić
14 Loretta Marinov
15 Maja Medved
16 Tia Pakasin
17 Lea Pavletić
18 Kristijan Prpić
19 Manuela Ružić
20 Anamarija Sever
21 Paula Smetiško
22 Ivana Šapina
23 Karlo Šipek
24 Lara Tolja
25 Jerko Torbić
26 Mislav Zorić