1.A

Školslka godina 2018./2019.

 

1 Ivor Bašić
2 Bruna Čukelj
3 Andrea Doračić
4 Ema Gojšić
5 Sofija Grgurić
6 Franko Guberina
7 Dora Jazbec
8 Nika Jurišić
9 Nina Krišto
10 Klara Krovina
11 Maria Mamić
12 Nikolina Marković
13 Marko Marojević
14 Maja Mašić
15 Josip Ivan Milardović
16 Barbara Palić
17 Ema Pavić
18 Teodora Pavlović
19 Rhea Pintar
20 Roko Rukavina
21 Matko Stipaničev
22 Rajžena Šakić
23 Ivan Šalinović
24 Emma Šturlić