4.F

Školska godina 2018./2019.

 
Školska godina 2017./2018.

 
Školska godina 2016./2017.

 
Školska godina 2015./2016.
 
 

1 Doris Aleksandrović
2 Katarina Balja
3 Marin Cvetanovski
4 Andrej Cvijanović
5 Bruno Cvrtila
6 Tomislav Dragičević
7 Karlo Jerkić
8 Lorena Jularić
9 Eugen Klišanin
10 Roberto Kobovac
11 Sven Kučenjak
12 Ivan Kultan
13 Hana Kundić
14 Marin Maćešić
15 Doria Marić
16 Tara Gabriela Martinko
17 Maja Mazarekić
18 Lucija Mirt
19 Leda Mohorko
20 Jan Mark Novalija
21 Jere Rinčić
22 Fran Vlašić
23 Leon Vukelić
24 Ilia Marco Zečević
25 Marin Zoričić
26 Klara Zrinski