4.E

Školska godina 2018./2019.

 
Školska godina 2017./2018.

 
Školska godina 2016./2017.

 
Školska godina 2015./2016.

 

1 Karla August
2 Leonarda Bagarić
3 Marko Belavić
4 Borna Budimir-Bekan
5 Luka Bugarin
6 Vida Cmrečnjak
7 Ivona Čabraja
8 Tea Čaušević
9 Franka Đurđek
10 Magdalena Geček
11 Ela Grgurić
12 Dora Jerleković
13 Lucija Leovac
14 Barbara Lukač
15 Mislav Magdić
16 Antonija Matotan
17 Josip Mikulić
18 Nikola Novoselec
19 Filip Pajtlar
20 Roko Parlov
21 Mandiana Petrović
22 Matea Pranjić
23 Dorotea Prvonožec
24 Ivana Rašić
25 Nika Šestan
26 Luka Turković
27 Domagoj Vrbanić