3.G

Školska godina 2018./2019.

 
Školska godina 2017./2018.

 
Školska godina 2016./2017.

 

1 Jana Avgustini
2 Petra Barbarić
3 Lana Marija Baša
4 Ernest Belošević
5 Leonarda Brunčić
6 Lara Cerezin
7 Gregor Čavlović
8 Elena Čejka
9 Lejla Dizdarević
10 Stipe Frković
11 Arna Grabar
12 Mia Hodalić
13 Marta Hrkalović
14 Damjan Ivetta
15 Klara Jelinek
16 Silvija Kolega
17 Leonarda Kričkić
18 Ana Leko
19 Borna Malnar
20 Ela Markulin
21 Petar Matijević
22 Josipa Medvedović
23 Karla Nuić
24 Laura Ozimec
25 Roberta Pavković
26 Karla Poljanac
27 Ema Skomrak
28 Lora Zečević