Likovna radionica

Likovna radionica namijenjena je učenicima koji se žele likovno i kreativno izraziti putem praktičnog rada. Na satovima ćemo se baviti izražavanjem u različitim likovnim tehnikama (crtež, slikanje, kolažiranje) s naglaskom na osnovne likovne elemente i kompozicijske odnose. Učenicima će biti predstavljeni raznovrsni primjeri iz povijesti umjetnosti koji će služiti kao inspiracija za stvaranje slobodnih radova. 

Praktičnim radom kod učenika se ohrabruje likovno razmišljanje u više likovnih tehnika u svrhu boljeg shvaćanja djela likovne umjetnosti, obogaćivanja likovnog jezika te stvaranja inovativnih i kreativnih rješenja. 

Na kraju godine nastala likovna ostvarenja biti će uvezena u “umjetničke knjige” koje će potom biti predstavljene na završnoj izložbi krajem školske godine.