3.E

Školska godina 2018./2019.

 
Školska godina 2017./2018.

 
Školska godina 2016./2017.

 

1 Marko Abramović
2 Karla Alatović
3 Dan Alitović
4 Andrea Banek
5 Eva Bukulin
6 Antonia Crnjac
7 Katarina Čupić
8 Klara Jaković
9 Viktorija Jelkovac
10 Marko Jularić
11 Ana Jurić
12 Jure Ljubičić
13 Anja Martić
14 Jana Eva Novković
15 Patrik Pereža
16 Luka Pervan
17 Dorian Pocrnić
18 Nika Regvart
19 Ana Ritz
20 Lovro Sedmak
21 Paula Smiljanić
22 Danijela Stanić
23 Karlo Šimunac
24 Karlo Šironja
25 Iva Tadić
26 Leon Tomljanović
27 Luka Vidović
28 Iva Vokić