2.D


1 Kristijan Belošević
2 Valerija Bišćan
3 Luka Brekalo
4 Bruno Breznik
5 Vito Čanadžija
6 Luka Čulina
7 Martin Dragun
8 Eleonora Đaković
9 Hana Grđan
10 Marko Grubišić
11 Mihaela Helešić
12 Marko Junaković
13 Karla Knežević
14 Petra Kramar
15 Luka Laknar
16 Lucija Lozančić
17 Eva Magdić Govedarica
18 Antonija Markota
19 Roko Markovinović
20 Anamaria Martinović
21 Jurica Matijević
22 Filip Milovič
23 Marko Novoselac
24 Ana Guiniver Rogina
25 Tihana Sorić
26 Lana Svržnjak
27 Inga Šanjek
28 Iva Tomasović
29 Karlo Vučić