2.A

Školska godina 2018./2019.

 
Školska godina 2017./2018.

 

1 Iva Antunović
2 Stjepan Biškup
3 Leone Brašnić
4 Tomislav Brnčić
5 Laura Čerina
6 Nina Džajkić
7 Ela Halužan
8 Ivana Jonjić
9 Elena Katavić
10 Marta Klabučar
11 Bruno Krivec
12 Marija Kuzman
13 Klara Lukavečki
14 Franka Miličić
15 Melita Mioković
16 Ema Rožić
17 Ema Shushka
18 Laura Skender
19 Ivan Skukan
20 Andrija Vlašić
21 Elizabeta Vnučec
22 Ema Vugrin