Matematička logika

Predmet priprema učenike za obrazovanje u STEM području.

Teme

  1. Prevođenje u predikatnoj logici: identitet, Russellov konačan opis, relacije modalne logike
  2. Prirodna dedukcija: osnovni sustav, prošireni sustav, dokazivanje relacijskim predikatima
  3. Teorija skupova: pojam skupa, podskup, nadskup, jednakost skupova, operacije nad skupovima, aksiomi naivne teorije skupova (ekstenzionalnost i komprehenzija), Russellov paradoks
  4. Relacije: pojam relacije, relacije u modalnoj logici (refleksivnost, simetričnost, tranzitivnost)
  5. Funkcije: pojam funkcije, domena, kodomena i slika funkcije, surjekcija, injekcija, bijekcija
  6. Ekvipotentni skupovi: pojam ekvipotentnih skupova, kardinalni broj skupa, konačni i beskonačni skupovi, prebrojivo i neprebrojivo beskonačni skupovi, Cantorov teorem, Hilbertov paradoks (Hilbertov hotel)
  7. Modalna logika: pokoličavanje po mogućim svjetovima (nužno, moguće)

 

Vrednovanje

Vrednovanje se provodi na temelju učenikovog sudjelovanja na nastavi, na rješavanju kraćih  vježbi tijekom svakog polugodišta iz kojih sakuplja bodove te na izlaganjima na zadanu temu.