Sociologija- prostor i održivi razvoj

Cilj izborne nastave je proširiti sadržaje obvezatnoga programa, uvesti nove sadržaje i nove pristupe. Neke od tema koje se obrađuju su: nastanak grada, proces urbanizacije (planiranje grada, promjene socijalne strukture, svakodnevni život u grad, kvaliteta života u gradu), društvene promjene koje utječu na razvoj grada i način života u gradu, suvremeni grad (megagradovi, globalni gradovi, pametni grad, održivi grad), javni prostor, grad i priroda, grad i prirodne katastrofe (obnova grada nakon potresa- uloga vlasti i građana). Za vrijeme trajanja školske godine uključena je i terenska nastava učenika koja podrazumijeva posjete različitim institucijama ili obilaske različitih gradskih lokaliteta.