Financijska pismenost

OSNOVE FINANCIJSKE PISMENOSTI (1.,2.,3.,4. RAZREDI)

Namjena fakultativne nastave je razvijanje vještina financijske pismenosti. Financijska pismenost je kombinacija znanja, vještina, stavova i ponašanja koji su potrebni za donošenje ispravnih financijskih odluka i za financijsko blagostanje svakog pojedinca, a time i društva. Kroz četiri cjeline ZAŠTITA POTROŠAČA, NOVAC, FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKI PROIZVODI TE PLANIRANJE OSOBNIH FINANCIJA učenici će steći osnovne financijske vještine potrebne za samostalno donošenje financijskih odluka i planiranje vlastite financijske budućnosti. Nastava uključuje oblike rada u kojima se jasno povezuje teorijske pojmove i pristupe sa suvremenim zbivanjima u neposrednoj životnoj okolini kreativan način. Bilo da je riječ o raspravi, plakatu, prezentaciji, mini istraživanju, debati, terenskoj nastavi, zajedničkomu posjetu ustanovama nastava se usmjerava na učenikovo samostalno proučavanje, istraživanje, obrađivanje i prezentiranje sadržaja kako bi se razvijale istraživačke, komunikacijske i prezentacijske vještine te sposobnosti za samostalno sudjelovanje i djelovanje u svakodnevnom životu.

Nastavne cjeline i teme prvi razredi:

1.ZAŠTITA POTROŠAČA

 • Što je to potrošnja, a što potrošač?
  • Odgovorna potrošnja
  • Što trebamo, a što želimo?

2.NOVAC

 • Kako je nastao i što je novac?
  • Novac na tekućem računu
  • Funkcije novca u domaćim i međunarodnim plaćanjima
 • Kako kupiti ili prodati stranu valutu?
  • Promjene deviznih tečajeva

3.FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKI PROIZVOD

 • Upoznajte banke
  • Financijski posrednici
  • Hrvatska narodna banka

4.PLANIRANJE OSOBNIH FINANCIJA

 • Financijsko ponašanje
  • Želje i potrebe
  • Postavljanje financijskih ciljeva
 • Procjena sadašnje financijske situacije
 • Neto bogatstvo
 • Koliko zarađujem, a koliko trošim
 • Postavljanje financijskih ciljeva i financijskog plana
  • Kontrola financijskog plana

 

Nastavne cjeline i teme drugi razredi:

1.ZAŠTITA POTROŠAČA

 • Upoznajte vlastita potrošačka prava i obveze!
 • Tko štiti naša potrošačka prava?
 • Kako napisati prigovor?
 • NOVAC
 • Platne kartice
 • Debitne kartice
 • Kreditne kartice i kartice s odgođenim plaćanjem
 • Charge i revolving kartice – što je to i koja je razlika?
 • Odgovorno korištenje kreditnih kartica
 • Prepaid kartice
 • FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKI PROIZVOD
 • Štedni proizvodi kreditnih institucija
 • Gdje možete štedjeti i kako odabrati štedni proizvod
 • Štednja u bankama
 • Stambena štednja
 • PLANIRANJE OSOBNIH FINANCIJA
 • Proračun – prava slika potrošnje
 • Zašto je važno koristiti proračun?
 • Kreiranje proračuna
 • Odakle dolazi novac: plaća
 • Kuda odlazi novac: izdatci
 • Proces kreiranja proračuna

 

 

Nastavne cjeline i teme treći razredi:

1.ZAŠTITA POTROŠAČA

 • Informirano donošenje odluke o kupnji
 • Što utječe na odluke potrošača?
 • Impulzivna kupnja
 • Internetska kupovina
 • Zaštitite se prilikom kupovine na internetu

2.NOVAC

 • Načini plaćanja
 • Plaćanje putem internet
 • Kako se zaštititi od prijevara
 • Elektroničko bankarstvo
 • Klasični i elektronički nalog za plaćanje

3. FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKI PROIZVOD

 • Ulaganja
 • Obilježja imovine u funkciji štednje ili ulaganja
 • Upoznajte odnos likvidnosti, rizika i prinosa – zaštitite svoju imovinu
 • Što je više, a što manje likvidno?
 • Rizičnost
 • Prinos
 • Oblici štedno-ulagačkih financijskih proizvoda
 • Životno osiguranje s obilježjima štednje
 • Otvoreni investicijski fondovi
 • Dobrovoljna mirovinska štednja

4.PLANIRANJE OSOBNIH FINANCIJA

 • Upravljanje dugom
 • Odgovorno zaduživanje