Skupno muziciranje

Predmet se nudi svim učenicima zainteresiranima za pjevanje ili sviranje u različitim kombinacijama: komorno muziciranje, školski bend, zbor.

Sadržaj predmeta ovisit će o predznanju i interesima zainteresiranih učenika, trenutnim školskim projektima i epidemiološkoj situaciji.

Poznato je da Skupno muziciranje ima pozitivan utjecaj na čovjeka, a svrha predmeta je povezivanje učenika, razvoj njihove kreativnosti i samopouzdanja, glazbenih vještina i glazbenog ukusa.