3. razred

Izborna/fakultativna nastava

Nekoliko informacija za lakše razumijevanje pojmova izborna i fakultativna nastava:

  1. Učenici opće gimnazije nakon 1. razreda obavezni su uzeti 2 sata izborne nastave jer gube obavezni predmet Informatiku.
  2. Učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije su prilikom upisa u prvi razred već izabrali izborni predmet (drugi strani jezik ili proširena matematika /informatika). Oni više nisu obavezni ništa uzeti.
  3. Fakultativna nastava nije obavezna, ali je svake godine za nju sve veći interes. Ako učenik izabere fakultativni predmet, dužan ga je polaziti u toj godini isto kao i izborni predmet.

U našim dvojezičnim razredima spajamo učenike iz općeg i prirodoslovno-matematičkog razreda pa se onda npr. predmet Kemija u općem razredu tretira kao izborna, a u prirodoslovno-matematičkom kao fakultativna nastava, (sadržaj je isti), tako se i piše u svjedodžbi.

U sadržajima tih izbornih/fakultativnih predmeta se nastoji uskladiti naš nacionalni kurikulum pojedinog  predmeta sa kurikulumom koji je obuhvaćen u Cambridge ispitu. Veliki dio učenika izlazi na ispite. To su uglavnom sadržaji iz matematike, fizike, kemije, biologije i sociologije na engleskom jeziku. To je u ponudi i ove godine. U četvrtom razredu je predviđen izlazak na ispite samo u prvom polugodištu, a u drugom uglavnom ponavljanje za maturu (ponavljanje za maturu je na hrvatskom jeziku).

Učenici u OPĆOJ GIMNAZIJI UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU biraju jedan izborni predmet (2 sata tjedno) iz ponuđenog paketa. učenici u općoj gimnaziji obavezni su upisati jedan izborni predmet.

Učenici u PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOJ GIMNAZIJI UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU biraju jedan fakultativni predmet (2 sata tjedno) iz ponuđenog paketa.

Učenici upisuju odabrani predmet samo za sljedeću školsku godinu 2022./2023., odnosno mogu se nakon toga odlučiti za neki drugi izborni/fakultativni predmet.

Svakako potičemo učenike iz prirodoslovno-matematičkog programa da odaberu jedan fakultativni predmet na engleskom jeziku i da polažu Cambridge ispite. Gotovo svi učenici iz dvojezičnog programa polože IGCSE ispit iz engleskog jezika u 2. razredu, a sve veći broj odlučuje se za Cambridge ispite iz drugih predmeta u 2. i 3. razredu. Podsjećamo da učenici naše škole polažu te ispite po nižoj cijeni budući da je naša škola Cambridge ispitni centar. Bez obzira planira li učenik izaći na ispit, ta je nastava vrlo vrijedna i korisna jer, osim što učenicima proširuje znanja i vještine u nekom području, također ih upoznaje s jednim drukčijim pristupom u obradi gradiva.

Predmeti će se održavati na engleskom jeziku i bit će uklopljeni u raspored sati.

Učenici biraju predmet tako što će prijaviti svoj prvi i drugi izbor putem online upitnika.

Prijave će se vjerojatno održati u dva kruga jer će se grupe formirati ako se prijavi dovoljan broj učenika.

 

Izborni/fakultativni predmet

1) Fizika  – Priprema za polaganje Cambridge ispita

2) Hortikultura – Upoznati i primijeniti uzgojne tehnike sobnog i drvenastog bilja, voća i povrća; Uvježbati tehnike planiranja (dizajna) hortikulturnih površina i primijeniti ih na vlastitom projektu

3) Kemija – Priprema za polaganje Cambridge ispita

4) Matematika – Priprema za polaganje Cambridge IGCSE Mathematics

5) Sociologija – Priprema za polaganje Cambridge IGCSE Sociology. Učenici će naučiti razlikovati činjenicu od stajališta obrađujući teme: kriminalitet i devijantno ponašanje, mediji i metode istraživanja

 

Dodatna fakultativna nastava

U posljednje vrijeme je među učenicima izražen interes i za druge predmete. U dvojezičnim općim i prirodoslovno-matematičkim razredima ih možemo ponuditi samo kao fakultativnu nastavu kako vam ne bismo preopteretili ionako opterećen raspored. Iako se uvijek nastoji učenicima organizirati što praktičniji raspored, ovi predmeti neće uvijek moći biti uklopljeni u raspored.

Osluškujući njihove interese i sugestije, ove smo godine odlučili ponuditi učenicima u okviru fakultativne nastave sljedeće predmete po godištima i ispitati koliki bi bio interes te može li se organizirati takva nastava.

Možete odabrati jedan predmet, no ako se on ne bi mogao realizirati ( jer se primjerice nije javilo dovoljno učenika), navest ćete koji bi bio drugi po rangu predmet Vašeg interesa. Taj izbor će se također provoditi putem online upitnika.

  1. Financijska pismenost
  2. Likovna radionica – kreativna praksa
  3. Skupno muziciranje