Kućni red

U prostoru škole zabranjeno je:

 1. pušenje
 2. nošenje oružja
 3. pisanje po zidovima i inventaru škole
 4. bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
 5. unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
 6. unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 7. igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
 8. unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja

 

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u školu strane osobe. Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš škole.


 

Učenik je dužan:

 1. kulturno se ponašati za vrijeme boravka u školi i izvan nje
 2. održavati čistim i urednim prostor škole
 3. dolaziti uredan u školu
 4. nakon dolaska u školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu
 5. mirno uči u učionicu najmanje 5 minuta prije početka nastave i pripremiti se za rad
 6. uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima škole

 

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.


Učenici koji nisu u razredu nakon ulaska nastavnika neće moći prisustvovati nastavi.


Svaki učenik ima svoje mjesto rada, koje može promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.


U kabinet učenici ulaze zajedno s nastavnikom.


Na nastavi učenik ne smije nositi mobitel, walkman i druge slične aparate.


Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i tajnika. Ako trebaju nastavnika s njim mogu razgovarati na hodniku.


Škola NIJE ODGOVORNA ZA NESTANAK stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi. Kod napuštanja učionica učenici moraju ponijeti svoje stvari.


U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

 1. dolaze 15 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika
 2. pripremaju učionicu za redovnu nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala
 3. izvješćuju dežurnog nastavnika o nenazočnosti nastavnika na nastavi
 4. prijavljuju nastavnicima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike
 5. izvješćuju nastavnika o nađenim predmetima, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose voditelju smjene
 6. nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostalog inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuje dežurnog nastavnika ili tajnika.