Izborna nastava

Izborna je nastava dio nastavnog plana opće gimnazije i ostvaruje se od drugog razreda s dva sata nastave tjedno. Tijekom gimnazijske izobrazbe učenici mogu izabrati jedan, dva ili tri izborna programa, što ovisi o broju sati koji je predviđen za ostvarivanje programa, a to znači da izborni programi mogu biti jednogodišnji, dvogodišnji ili trogodišnji. Izborni programi daju učenicima mogućnost da prodube i prošire znanje u pojedinim nastavnim predmetima ili granama znanosti.

Hrvatski jezik i književnost
Strani jezici (Njemački jezik, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Francuski jezik)
Matematika
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika
Sociologija – odabrana poglavlja
Psihologija
Geografija
Likovna umjetnost
Tjelesna i zdravstvena kultura

Objašnjenje za strane jezike:
Ako ste nakon 1. razreda izabrali novi strani jezik koji nije u redovnom programu, koji vam je treći strani jezik, tada se on mora nastaviti učiti i u trećem i četvrtom razredu (trogodišnji program).
Ako ste nakon 1. razreda izabrali strani jezik koji već učite kao drugi strani jezik, tada je sadržaj zaokružena cjelina vezana uz svaku nastavnu godinu i može se zamijeniti nekim drugim izbornim programom.