O gimnaziji

Od osnivanja 1991. godine do danas X. gimnazija „Ivan Supek“ jedna je od najvećih gimnazija u Republici Hrvatskoj.
Od Ministra kulture i prosvjete 1993. godine Gimnazija dobiva Rješenje za izvođenje nastave po planu i programu prirodoslovno-matematičke gimnazije i opće gimnazije. Unutar svakog programa u jednome razrednom odjelu, u svakom godištu, nastava se u dijelu predmeta izvodi na engleskom jeziku, sukladno Rješenju Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/92-01-498, Ur.Br.: 532-02-6/3-92-01 od 21. listopada 1992. godine i Rješenju UP/I-602-03/07-05/00086, Ur.br.: 533-09-07-0002 od 1. lipnja 2007.
Proteklih petnaestak godina škola je upisivala po deset, jedanaest pa i dvanaest razreda po godištu tako da je ukupni broj razrednih odjela varirao od 40 do 43, a broj učenika je dosezao i 1300.
Nastava se odvija u dvije smjene, od 8 do 14 sati i od 14 do 20 sati unutar koji se tjedno izmjenjuju dva turnusa. U turnusu je najmanje 20 razrednih odjela. Nastava se odvija u 21 matičnoj, klasičnoj učionici i ukupno 12 specijaliziranih učionica: tri za Informatiku, dvije za strane jezike i po jedna za Fiziku, Kemiju, Biologiju, Povijest, Geografiju, Likovnu i Glazbenu umjetnost. Specijaliziranim učionicama razredni odjeli i nastavnici koriste se po posebnom rasporedu. Uz specijalizirane učionice, predmetna stručna vijeća imaju i kabinete za nastavnike, za pripremu nastave i izvannastavni rad. Naša kinodvorana (sačuvali smo njezin tradicionalan izgled i naziv) služi za multimedijalnu nastavu, predavanja i stručne skupove te za sjednice Nastavničkog vijeća i različite proslave i svečanosti.
Iz svega navedenog može se zaključiti kako vođenje ovako velike škole ne bi bilo moguće bez cjelodnevnog stručnog i požrtvovnog rada svih službi i zaposlenika.