Nastava

POPIS RAZREDA, RAZREDNIKA I BROJA UČENIKA
ŠK. GOD. 2016./2017.
RAZ BR.U. SOBA RAZREDNIK RAZ BR.U. SOBA RAZREDNIK
1.a 26 408 Matasović 1.g 28 407 Horvatin
1.b 26 407 Kadić 1.h 28 408 Rudolf
1.c 26 332 Skenderović 1.i 28 320 Talargić
1.d 28 415 Budor Despot 1.j 26 332 Sočan Kantoci
1.e 28 320 Obradović Martinec 1.k 28 321 Gaćina
1.f 28 321 Štibi
2.a 27 417 Božanić 2.g 26 406 Zubović
2.b 27 418 Rakoci 2.h 26 403 Novosel
2.c 25 422 Bašić 2.i 26 416 Kosović
2.d 25 406 Špiljak 2.j 26 417 Ćorić
2.e 27 416 Vajnaht 2.k 26 418 Kustura
2.f 26 403 Lemo
3.a 28 414 Dorotek 3.e 28 414 Magzan
3.b 28 319 Jurić V. 3.f 28 319 Šokčević
3.c 26 423 Filipović 3.g 28 322 Škrtić
3.d 28 322 Crnek 3.h 26 423 Munjić Vlahović
3.i 27 415 Skočir
4.a 28 316 Mihanović 4.f 24 430 Kuljiš
4.b 29 317 Crnković Kranjčec 4.g 21 325 Hercigonja
4.c 26 430 Erceg Vukić 4.h 28 318 Jovanović
4.d 28 318 Hanich Markov 4.i 29 317 Bjelajac
4.e 26 325 Veber 4.j 28 316 Horvat-Opačić

 

 

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Odjeljenja su ravnomjerno raspoređena po turnusima što je preduvjet efikasnijeg korištenja specijaliziranih učionica (informatika) i kabineta (fizika, kemija, biologija, strani jezici, glazbena umjetnost, likovna umjetnost, povijest, geografija).

 

I. TURNUS
voditeljica: Ljiljana Erceg Vukić, prof.
1.  a, b, c, d, e, f 6 odjeljenja
2.  a, b, c, d, e, f 6 odjeljenja
3.  a, b, c, d, 4 odjeljenja
4.  a, b, c, d, e 5 odjeljenja
21 odjeljenje
II. TURNUS
voditeljica: Zlata Papo, prof.
1.  g, h, i, j, k 5 odjeljenja
2.  g, h, i, j, k 5  odjeljenja
3.  e, f, g, h, i 5 odjeljenja
4.  f, g, h, i, j 5 odjeljenja
20 odjeljenje