Škola i zajednica

‘Učenici su ti koji su aktivni sudionici procesa, oni kreiraju proces. Kreće od toga da mladi moraju prepoznati probleme i pojave u svojoj zajednici, a potom sudjelovati i u pokušaju njihova rješavanja.’ 

U predmetu Škola i zajednica učenici će: 

 • Usvojiti i razviti znanja, vještine i stavove potrebne za aktivno  djelovanje u zajednici s ciljem osobne i društvene dobrobiti.
 • Biti sposobni prepoznati pojave i probleme u svojoj zajednici i kritički promišljati njihove uzroke i posljedice.
 • Primijeniti osnove znanstveno- istraživačkog pristupa s ciljem  osmišljavanja i razrade rješenja prepoznatih pojava i problema u  zajednici.
 • Razviti spremnost za aktivno, odgovorno i  inovativno djelovanje s ciljem pozitivnih i održivih društvenih promjena u svojim zajednicama temeljeno na kulturi mira i nenasilja, poštivanju  demokratskih i ljudskih prava te razumijevanju političkih procesa i  procesa donošenja odluka.
 • Razviti socijalne i komunikacijske  vještine, sposobnost empatije, solidarnosti i pripadnosti te uvažavanja i prihvaćanja različitosti potrebnih za odgovorno ponašanje prema sebi i  drugima u zajednici.

TEMATSKE CJELINE:

 • KULTURA I MEDIJI
 • FIZIČKA AKTIVNOST I SPORT
 • ZDRAVLJE
 • DEMOKRACIJA I CIVILNO DRUŠTVO
 • MIGRACIJE
 • URBANIZAM I STANOVANJE
 • DRUŠTVENA JEDNAKOST
 • GENERACIJE
 • EKONOMIJA
 • OKOLIŠ
 • OSOBNE SLOBODE I LJUDSKA PRAVA

UČENIK NA KRAJU PROCESA UČENJA I POUČAVANJA U PREDMETU ŠiZ:

 • RAZUMIJE SLOŽENOST POJAVA KOJE
 • UTJEČU NA DOBROBIT U ZAJEDNICI
 • SPOSOBAN JE ISTRAŽITI PROBLEM
 • VEZAN ZA POJAVE U ZAJEDNICI
 • IMA ISKUSTVO UČENJA NA MJESTIMA
 • GDJE SE PROBLEM VEZAN ZA POJAVU
 • U ZAJEDNICI ODVIJA ILI RJEŠAVA
 • SPOSOBAN JE OSMISLITI RAZLIČITE PRISTUPE
 • RJEŠAVANJU PROBLEMA, VEZANOG ZA POJAVU U
 • ZAJEDNICI, KOJI POZITIVNO UTJEČU NA DOBROBIT
 • ISKAZUJE SPREMNOST NA DJELOVANJE S CILJEM
 • POZITIVNIH I ODRŽIVIH PROMJENA U ZAJEDNICI