1.I

Školska godina 2018./2019.

 

1 Laura Bergant
2 Nika Brkanović
3 Ines Filipović
4 Vanja Gretić
5 Lara Herceg
6 Ema Ivić
7 Niko Jeić
8 Nika Jović
9 Dora Jurić Ihas
10 Nika Kolarić
11 Mate Kontić
12 Nika Korper
13 Dominik Kos
14 Tin Krstačić
15 Katarina Lamer
16 Erika Novak
17 Mislav Oslić
18 Ana Paradžik
19 Danijela Podgorski
20 Borna Prugelhof
21 Iva Rimac
22 Borna Starešinić
23 Ivan Teklić
24 Kristina Tomić
25 Vana Valić
26 Leonarda Zlopaša
27 Tara Žeravica