4.D


1 Matteo Bilić
2 Matea Budiselić
3 Vilim Cvenk
4 Ivana Čufer
5 Ema Firic
6 Filip Galešić
7 Lucija Gašpert
8 Helena Horvat
9 Lejla Huskić
10 Lea Ivanović
11 Anatea Josipović
12 Mia Karolyi
13 Nina Kobilšek
14 Nino Kos
15 Korina Krmpotić
16 Paula Maravić
17 Valentina Markulin
18 Marta Mutić
19 Leon Novački
20 Josip Pavić
21 Luka Pereža
22 Lorena Prebanda
23 Karlo Prpić Bosanac
24 Mateo Pučar
25 Patricia Šarić
26 Ante Igor Šustić
27 Magdalena Zajec