Obavijesti

Prigovori na ocjenjivanje ispita Državne mature

U ponedjeljak. 11. 07. 2022. u 12,00 biti će objavljeni privremeni rezultati državne mature ljetnog roka 2021./2022.

Od 11. srpnja 2022. od 12, 01 do 13. srpnja 2022. u 12 sati učenici mogu uložiti prvostupanjski prigovor na ocjenjivanje.

Za prigovore na bodovanje ispita Državne mature učenici trebaju ispuniti Obrazac prigovora za učenike (obrazac je u word formatu pa ga učenik popunjava na računalu) i sa svog e-maila poslati popunjeni  obrazac koordinatorici na e-mail: gacina.dajana@gmail.com

Obrazac će biti dostupan na stranicama škole u ponedjeljak, 11. srpnja 2022.

Prigovori se trebaju odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

Prigovore treba poslati što prije, a najkasnije do 13.7. 2022. do 12 sati.

Za savjete kod ulaganja prigovora učenici mogu kontaktirati predmetne profesore (iz hrvatskog, engleskog, matematike, fizike, kemije, biologije, psihologije) koji će biti u školi u utorak 12. srpnja, od 09,00 do 12, 00 i u srijedu 13. srpnja, od 09,00 do 12,00.

Naputak o mogućnosti ulaganja drugostupanjskog prigovora NCVVO će na mrežnim stranicama www.postani-student.hr


Preuzmi(.doc)