Obavijesti

Početak nastave u školskoj godini 2020./2021.

Školska godina počinje 7. rujna 2020. godine prema rasporedu:

I. turnus ujutro u 7:45 sati prema rasporedu sati (opća gimnazija)

II. turnus popodne u 14:15 sati prema rasporedu sati (opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku, prirodoslovno-matematička gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku)

Raspored sati biti će objavljen na web stranici škole kao i sve važne obavijesti.

Učenici će udžbenike i radne bilježnice dobiti prvi tjedan u školi.