Obavijesti

Raspored sati za školsku godinu 2019./2020.

Objavljen je raspored sati na poveznici: http://deseta.edupage.org/timetable/

Promjene u rasporedu sati za ponedjeljak 9. rujna 2019. godine:

2.A razred: 1. sat Latinski jezik (profesorica Matasović)

                      2. sat Psihologija (profesorica Rakoci)

2.E razred: 1. sat Engleski jezik (profesorica Vučetić McCullough)

                     4. sat Latinski jezik (profesorica Matasović)

Nastavnici koji imaju pauzu 3., 4., 5. i 6. sat pomoći će oko podjele udžbenika u jednom i drugom turnusu u kabinetu kemije.