Obavijesti

Rezultati provjere znanja engleskog jezika za učenike s teškoćama u razvoju

Rezultati provjere znanja engleskog jezika koji se održao danas 18. lipnja 2019. za učenike s teškoćama u razvoju koji su se prijavili za programe: opća gimnazija sa skupinom predmeta na engleskom jeziku i prirodoslovno-matematička gimnazija sa skupinom predmeta na engleskom jeziku.

Ispit su zadovoljili sljedeći učenici, navodimo njihove OIB-e:

07958532660
23296769316
62834744206
76986990368
51944443091
 
Nisu zadovoljili sljedeći učenici, navodimo njihove OIB-e:

15897208167
52059425438

Mogućnost uvida u ispit je 19. 6. od 8.30 do 9.00 u sobi 402.