IZVOD iz zapisnika sa 41. sjednice Školskog odbora