Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Poštovani učenici i roditelji,

obavještavamo Vas o mogućnosti uključivanja u nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina po modelu C koja nije namijenjena isključivo učenicima pripadnicima nacionalnih manjina već svim zainteresiranim učenicima, a više o navedenome nalazi se u dopisu iz privitka.