Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje svibanj – lipanj 2023.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 12. lipnja 2023., u učeničku referadu dostave:
– popunjen obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2023.,
– privolu (suglasnost) roditelja,
– preslike računa za svibanj i lipanj,
– preslike mjesečne e kartice (iskaznice),
– presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika.
Napominjemo da se mjesečne e kartice za lipanj mogu napuniti već od 25. svibnja 2023.
Obrazac za povrat i privole za roditelje možete pronaći u nastavku obavijesti i ispred učeničke referade.
Nakon navedenog datuma možete dostaviti zahtjev za povrat samo ukoliko postoje opravdani razlozi za navedeno odnosno dugotrajni opravdani izostanak učenika iz škole (npr. bolest učenika) zbog kojeg nije mogao donijeti potrebnu dokumentaciju, a uz zahtjev trebate dostaviti obrazloženje, najkasnije do 10. srpnja 2023.

Obrazac za povrat sredstava


Preuzmi (.doc)

Suglasnost roditelja


Preuzmi (.doc)